Jaarstukken en publiekssamenvatting AVRI

AVRI verzorgt onder meer de afvalverwijdering in acht gemeenten in het Rivierenland. In 2021 redigeerden wij het jaarverslag 2020 en de begroting voor 2022. Daarbij maakten we ook een opzet voor de publiekssamenvatting: het jaarverslag gegoten in korte teksten, hapklare stukjes informatie en overzichtelijke infographics. Mooi aan AVRI is dat het bedrijf heel gericht werkt aan vermindering van het restafval. Communicatie met de inwoners van Rivierenland speelt daarbij een centrale rol. 
Bekijk hier de Jaarstukken van AVRI over 2020.

Jaarrekening gemeente Maasdriel

In 2021 redigeerden wij de jaarstukken van de gemeente Maasdriel. Daarbij gebruikten wij Tangelo, het systeem dat Maasdriel hanteert voor redactie en opmaak van jaarverslag en begroting. Het is een mooi systeem, dat het door elkaar lopen van verschillende versies voorkomt en alle correcties opslaat. De opdracht vond in ruim een week tijd plaats. Dankzij goede afspraken vooraf verliep het op rolletjes en werd de gestelde oplevertermijn keurig gehaald.  

Diverse nota’s waterschap Brabantse Delta

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 geeft de grote lijnen van het beleid van Waterschap Brabantse Delta aan. Wij redigeerden de tekst tot een plezierig leesbaar stuk. Dan gaat het om spelling en schrijfstijl, maar ook om een check op de interne samenhang. In voorgaande jaren redigeerden wij ook diverse malen de jaarlijkse Kadernota van het waterschap. Dankzij de goede samenwerking en strakke planning zijn de teksten altijd op tijd klaar voor bespreking door het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van het waterschap. 
Bekijk hier het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Jaarstukken gemeente Tilburg

In nauwe samenwerking met de afdeling planning en control redigeerden we al diverse malen de jaarstukken van de gemeente Tilburg. Niet alle bijna 300 pagina’s onderwierpen we aan een kritische blik. Dat gold wel voor de verantwoording per gemeentelijk programma. Die toch nog ongeveer 100 pagina’s tekst moesten prettig leesbaar zijn en geschreven in een uniforme stijl.
Bekijk hier de Jaarstukken van de gemeente Tilburg. 

Kwaliteitsrapport Amarant

Net als andere organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, legt Amarant de door haar geboden zorg jaarlijks langs de meetlat van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het resultaat is een kwaliteitsrapport, dat wij hebben geredigeerd naar taalniveau B2. Onze opdracht was om het rapport in drie dagen tijd toegankelijker te maken voor de lezer.

Programmaplan Vitale Vakantieparken Veluwe

Het programmabureau Vitale Vakantieparken Veluwe vroeg ons de leesbaarheid van het Programmaplan 2019-2022 te verbeteren. Een flinke redactieslag was nodig om dit stuk voor alle betrokkenen toegankelijk en prettig leesbaar te maken. Dankzij een goede voorbereiding en strakke planning werd de opdracht exact volgens afspraak binnen enkele dagen door ons uitgevoerd.  
Bekijk hier het Programmaplan 2019-2022
.

Jaarverslagen Bres Accommodaties

Bres Accommodaties beheert en exploiteert maatschappelijk vastgoed, zoals de sportfaciliteiten en een zwembad/recreatieoord van de gemeente Hoeksche Waard. Bres legt daarvoor verantwoording af in een jaarverslag, dat wij enkele jaren achtereen hebben geredigeerd. Het verslag werd door diverse mensen geschreven en moest in korte tijd tot een prettig leesbaar geheel herschreven worden, klaar om (onder meer) door de gemeente te worden gelezen.

Jaarverslag R-Newt jongerenwerk

R-Newt jongerenwerk, dat actief is in Tilburg en Dordrecht, legt jaarlijks verantwoording af aan deze gemeenten. In opdracht van ContourdeTwern, waaronder R-Newt valt, verzorgden we de eindredactie van deze jaarstukken. We maakten qua stijl één geheel van de tekst, die was samengesteld uit bijdragen van verschillende mensen. Ook zorgden we voor een betere leesbaarheid en hadden we de taak eventuele taalfouten eruit te halen.
Bekijk hier het jaarverslag van R-Newt.
 

Agenda Energie Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Wij werden intensief betrokken bij het formuleren van teksten voor de Agenda Energie: het gemeentelijk beleidsstuk dat gaat over het energiegebruik van de bestaande woningvoorraad. Op basis van interviews met ter zake kundige ambtenaren kwam een eerste concepttekst tot stand. Na gemeentelijk overleg en diverse inhoudelijke en tekstuele aanpassingen voerden wij tot slot nog de eindredactie over deze Agenda Energie, om de laatste puntjes op de i te zetten.

Tussenrapportage Buurtwerk Dordrecht

Buurtwerk Dordrecht is een samenwerking tussen MEE-Vivenz en ContourdeTwern. In een tussenrapportage legde Buurtwerk Dordrecht verantwoording af aan de gemeente over zijn activiteiten en resultaten. We hebben de leesbaarheid verbeterd, onder meer door jargon te ‘vertalen’. Ook letten we bij zijn zo’n opdracht op het juist en consequent gebruik van namen, van bijvoorbeeld wijkcentra.

‘Spoorboekjes’ RCF Kenniscentrum Handhaving

Het RCF Kenniscentrum Handhaving gaf bij de getrapte invoering van de Participatiewet drie maal een geheel herzien ‘spoorboekje’ uit. Dit was een praktische handleiding voor bijstandsconsulenten bij het toepassen van de nieuwe wet. Wij voerden eindredactie en zorgden dat er lijn kwam in de door verschillende mensen geschreven, vaak zeer juridische teksten. 
Bekijk hier het derde RCF Spoorboekje.